asygnata zasiłkowa
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Z dokumentacji:
(...) 2. Wartości wykazywane na raporcie „Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z–7” pobierane z programu
1) Informacje o pracowniku (imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu) wykazywane są na podstawie wartości z zestawu danych kadrowych „Pracownik”.
2) Informacje dotyczące rodzaju zasiłku pozyskiwane są z wartości elementu kadrowego „Rozliczenie zasiłku” (zestaw „Choroby”) z atrybutu „tytuł zasiłku” i „finansowane przez zakład”.
3) Dane o zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy pobierane są z wartości elementu „Zaświadczenie lekarskie” ( zestaw ZUS Zaświadczenie płatnika składek Z-3). Pobierane są wartości atrybutów „seria” i „nr”. W przypadku kilku wartości elementu „Zaświadczenie lekarskie” pobierana jest ostatnia wartość w danym okresie.

3.Wartości nie wymienione w punkcie 2 nie są ewidencjonowane w programie, użytkownik może je uzupełnić na oknach raportu na potrzeby wydruku. Mowa tu o wartościach wynagrodzeń powiązanych z konkretnymi okresami zasiłków i nr listy wypłat. Wartości te należy wypełnić na podstawie przyjętego w danym zakładzie pracy sposobu numerowania list wypłat. Wartości te wykazywane są:
􀁸 w drugim zdaniu części pierwszej raportu,
􀁸 w części drugiej raportu,
􀁸 tabelce z listami wypłat.

wiec 1500 linijek kodu jest po to... żeby były ładne tabelki?:P© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom