Bankowość elektroniczna praca magisterska
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Celem kilkuminutowego badania jest próba określenia świadomości, lojalności i zadowolenia klientów korzystających z usług bankowych na początku 2010 roku. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety - uzyskane informacje posłużą do napisania mojej pracy magisterskiej. Dziękuję .

witam wszystkich serdecznie
udalo mi sie jeszcze przed obrona pracy magisterskiej dostac robote w BZ WBK (to taki bank jakby kto nie wiedzial) bylo ciezko bo tu trza bylo prace konczyc a tu ciagle szkolenia jakies...
ale dalem rade
pracuje w zespole doradcow uslug bankowosci elektronicznej
pozdrawiam wszystkich i zycze sukcesow w zyciu osobistym i karierze zawodowej

Witam :)

Mam ogromną prośbę. Prowadzę badania do pracy magisterskiej za pomocą ankiety. W związku z tym proszę o poświęcenie chwili wolnego czasu w celu wypełnienia ankiety. Jest ona w 100% anonimowa. Nie zajmuje to wiele czasu - zaledwie kilka minut, a będzie to dla mnie bardzo pomocne. W miarę możliwości można polecić moją ankietę swoim znajomym. Z góry dziękuję :)

Link do ankiety:

http://sloneczko.3miasto....x.php?sid=48238

Cześć !
Piszę pracę magisterską. Jeden rozdział pracy dotyczy opinii klientów banków na temat bankowości elektronicznej. Przeprowadzam więc badanie ankietowe.

http://www.ebadania.pl/0cce0dbd0aa784a4

Proszę o wypełnienie mojej ankiety.
Jeśli tylko macie czas, to wypełnijcie.
Dziękuję.


Trzeba być abnegatem informatycznym żeby tworzyć takie pomysły. Dla dzieci można włączyć program typu Beniamin. używałem programu typu Beniamin (i kilku innych - było o nich głośno jak minister Giertych jakiś tam z tych programów lansował do szkół), niestety nie znalazłem niczego odpowiedniego - bo albo blokowało normalną pocztę służbową i uniemożliwiało korzystanie z niektórych opcji bankowości elektronicznej (nie mówiąc o znacznym spowolnieniu przeglądania witryn) - albo po prostu nie działały - wpuszczając na serwisy jakich nie chciałbym aby moje dziecko oglądało.
Abnegatami informatycznymi jest większość społeczeństw na świecie - nawet w Europie a co dopiero mówić o kontynentach gdzie więcej jest ludzi bez podstawówek czy nawet jakiegokolwiek epizodu z edukacją. Wystarczy, że studentom podam adres swojej strony - materiały ma ledwie promil, dla reszty muszę przynosić wydruki - bo "nie umieją" mimo stałego dostępu do internetu w akademiku i czytelni uniwersyteckiej skorzystać z Adobe, Worda czy czegokolwiek innego - ponad 60% grupy seminaryjnej rezygnuje gdy dowiadują się, że magisterskie seminaria odbywają się u mnie codziennie przez email mają wysłać pracę a ja oddzwaniam na podaną przez nich komórkę lub rozmawiam przez Skype. Studenci są młodzi, podobno inteligentni, podobno najlepiej zinformatyzowani - są. W reszcie społeczeństwa jest zdecydowanie gorzej.
Dlatego jest odczuwana potrzeba takich regulacji w społeczeństwach. I nie należy tych regulacji mylić z ograniczaniem wolności

1. Internet – nowy wymiar działalności organizacji
2. Rola e-learningu w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
3. Formy pracy na odległość w dobie „Nowej Gospodarki”
4. Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy.
5. E-commerce (transakcje on-line) jako jedno z najważniejszych rozwiązań e-biznesu.
6. Zastosowanie reklamy i promocji w sieci internet.
7. Formy zastosowań e-business w serwisach internetowych.
8. Elementy i formy kształcenia na odległość.
9. Bankowość internetowa jako przykład skutecznej komunikacji i interakcji z klientem.
10. Prezentacje multimedialne, nowoczesną technologią wykorzystywaną w marketingu.
11. Finanse i handel elektroniczny.
12. E-praca - praca na odległość ekonomicznym wymiarem zatrudnienia.
13. Gospodarka oparta na wiedzy przykładem wykorzystania nowych technologii.
14. Jakość informacji w sieci – ekologia informacji.
15. Formy marketingu internetowego.
16. Zarządzanie informacją w organizacji.
17. E-learning sposobem zdobywania wiedzy.
18. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w globalnym społeczeństwie informacyjnym.
19. Zastosowanie sieci w3 w działaniach marketingowych.
20. Zastosowanie internetu w procesie tworzenia nowego produktu.
21. Planowanie promocji w internecie.
22. Budowanie obecności firmy w sieci.


Ogólne zagadnienia: internet i sieci komputerowe, zastosowanie technik informacyjnych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, społeczeństwo informacyjne, funkcjonowanie organizacji i firm w internecie, marketing sieciowy, reklama wirtualna, zarządzanie organizacją wirtualną, promocja i reklama w internecie, e-biznes, e-learning, multimedia w biznesie, rola i znaczenie nowej gospodarki, bankowość elektroniczna.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw finansów w Wydziale Budżetu Resortu w Biurze Budżetu i Finansów o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadajace obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przekazanych umów/porozumień i przygotowywanie przelewów,
* wprowadzanie do ewidencji finansowo-księgowej Dysponenta Głównego operacji bankowych realizowanych na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych, wydatków niewygasających i na innych rachunkach pomocniczych,
* opiniowanie projektów umów i dokonywanie rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych,
* sporządzanie sprawozdań finansowych Dysponenta Głównego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,
* wykonywanie różnorodnych zestawień budżetowych i księgowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Qrezus, Trezor.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie pożądane ekonomiczne
* doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o znajomość ustawy o rachunkowości,
o znajomość aktualnej ustawy budżetowej,
o znajomość rozporządzeń z zakresu zasad rachunkowości budżetowej i planu kont,
o umiejętność organizacji pracy,
o umiejętność analizy i syntezy,
o umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie,
o umiejętność pracy w grupie,
o umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Lex, poczty elektronicznej.

wymagania dodatkowe

* znajomość programu księgowego QNT-Qrezus;
* programu bankowego Videotel;
* aplikacji Ministerstwa Finansów Trezor;
* znajomość ustawy o organizacjach pożytku publicznego;
* znajomość ustawy o pomocy społecznej;
* znajomość rozporządzeń z zakresu sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne informacje:

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- ciekawe zadania,
- pracę w dużej organizacji,
- doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 661-13-94

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-08

pod adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BBF-4
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

hej

mam sporo materiałów z bankowości (produkty bankowe) do pisania pracy licencjackiej/magisterskiej, a mianowicie są to ksera fragmentów (dłuższych i krótszych) z niżej wymienionych książek:

1.Banki polskie u progu XXI w., praca zbiorowa pod red. W. L. Jaworskiego, Studia Finansowo – Bankowe, Szkoła Główna Handlowa, Poltext, Warszawa, 1999r.

2.Bankowość: podręcznik dla studentów, pod red. J. Głuchowskiego i J. Szambelańczyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 1999r.

3.Bankowość detaliczna, praca zbiorowa pod red. G. Rytelewskiej, CeDeWu, Warszawa, 2005r.

4.Bankowość detaliczna – perspektywy, rekomendacje, pod red. B. Lepczyńskiego, Warszawa 2002r.

5.Bankowość elektroniczna, pod red. A. Gospodaroczwicza, PWE, Warszawa 2005r.

6.Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, pod red. Prof. Dr hab. L. Oręziak i prof. Dr hab. B. Pietrzaka, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa, 2001r.

7.M. Bitz: Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa, 1996r.

8.P. Bodył – Szymala: Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług bankowych, CeDeWu, Warszawa, 2005r.

9.E. Bogacka-Kisiel: Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000r.

10.M. Capiga: Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006r.

11.M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak: Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2005r.

12.A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz: Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa, 2005r.

13.Z. Dobosiewicz: Bankowość, Wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005r.

14.Z. Dobosiewicz: Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001r.

15.Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005r.

16.Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś: Podstawy bankowości z zadaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005r.

17.Elementy finansów i bankowości, praca zbiorowa pod red. S. Flejterskiego, B. Świeckiej, CeDeWu, 2006r.

18.L. Góral, M. Kalinowska, K. Koperkiewicz – Mordel: Polskie Prawo Bankowe, CeDeWu, Warszawa, 2003r.

19.W. Grzegorczyk: Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż, CeDeWu, Warszawa, 2001r.

20.J. Grzywacz: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa, 2003r

21.J. Grzywacz: Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing. Difin. Warszawa, 2002r.

22.J. Grzywacz: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, 2006r.

23.J. Harasim: Bankowość detaliczna w Polsce, Cedetu, Warszawa 2005r.

24.Heropolitańska, E. Jagodzińska-Serafin, J. Kruglak, S. Dyżewska: Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger S. A., Warszawa, 1999r.

25.Innowacyjne usługi banku, praca zbiorowa pod red D. Korenik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002r.

26.K. Jankowska, K. Baliński: Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa, 2006r.

27.W. L. Jaworski: Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa, 2003r.

28.W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość, Warszawa 2001r.

29.W. L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa, 2003r.

30.W. L. Jaworski, Z. Krzyżkewicz, B. Kosiński: Banki. Operacje. Polityka, Poltext, Warszawa, 2002r.

31.M. Kieżel: Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, AE Katowice, 2004r.

32.D. Korenik: Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wrocław, 2003r.

33.Z. Krzyżkiewicz: Operacje bankowe. Rozliczenia krajowe i zagraniczne. Studia Finansowo – Bankowe. Szkoła Główna Handlowa. Poltext, Warszawa 2003r

34.Z. Krzyżkiewicz: Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa, 2002r.

35.M. Melvin: International Money & Finanse, Addison-Wesley, London, 2004r.

36.S. Miedziak: Bankowośc i podstawy rynku finansowego. Wykłady i ćwiczenia, CeDeWu, Warszawa, 2003r.

37.K. Oleksiak, A. Zawadzki: Operacje bankowe, CeDeWu, Warszawa, 2005r.

38.K. Oleksiak, A. Zawadzki: Podstawy bankowości. Podręcznik dla studentów bankowości i ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa, 2000r.

39.Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, pod red J. Czekaja i S. Owsiaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999r.

40.M. Rajczyk: Podstawy bankowości komercyjnej. Produkty i obsługa klientów, cz. 2, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko – Biała, 1997r.

41.E. Szczygielska: Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe w krajowym systemie bankowym, Kwantum, Warszawa, 1998r.

42.W. Springer: Ochrona klienta i usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Twigger, Warszawa, 1999r.

43.B. Świecka: Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa, 2004r.

44.Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce, pod red J. Pyki, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2004r.

45.M. Melvin: International Money & Finance, Addison-Wesley, London, 2004r.

46.R. Walkiewicz: Bankowość inwestycyjna, Poltext, Warszawa, 2001r.

47.W. Wąsowski: Ekonomika i Finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa, 2004r

48.J. Wełdycz, T. Wyszomirski: Kredyty w Vademecum bankowca, CIM, Warszawa, 1992r.

49.Zarządzanie bankiem komercyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa, 2000r.

bliższe informacje: cloudine@interia.pl

cena do uzgodnienia

ps ponadto posiadam trochę materiałów z wykładów (kierunek: finanse i bankowość/rachunkowość)© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom