bażant mongolski-choroby
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Ptasia grypa ponownie znalazła się w centrum uwagi. W grudniu 2003 r. wystąpiła ona w ogromnym nasileniu w Korei Płd. Od tego czasu rozprzestrzeniła się również w Wietnamie, Japonii, Tajwanie, Tajlandii, Kambodży, Hongkongu, Chinach, Laosie, Pakistanie i Indonezji. W latach 1997-98 oraz w 2003 r. spowodowała ogromne straty w Hongkongu. W marcu 2003 r. w Holandii ubito blisko 20 mln ptaków zapobiegając rozprzestrzenianiu się epidemii.
W sierpniu 2005 r. chorobę tę, w jej najbardziej zakaźnej formie, wykryto w Rosji. Mimo ubicia blisko 120 tys. ptaków rozprzestrzeniła się ona na 6 okręgów administracyjnych. W tym samym czasie w Kazachstanie z powodu ptasiej grypy ubito 9 tys. ptaków. Natomiast w Mongolii stwierdzono występowanie wirusów influenzy u przelotnych dzikich ptaków. Ptasia grypa w mniej zakaźnej postaci pojawiła się w kwietniu 2005 r. we Włoszech w Lombardii. Największy niepokój budzi możliwość przenoszenia się tej choroby na ludzi. Choroba ta spowodowała już śmierć 60 osób.

Gatunki podatne na influenzę ptaków
*******************************

Influenzę wykryto u brojlerów kurzych, kur niosek, kaczek, a także u sokołów wędrownych (Hongkong). Wiadomo, że może także atakować indyki, gęsi, perliczki, przepiórki i bażanty.

Sposób zakażenia
*****************
Influenza drobiu znana jest od 1901 r., ale dopiero w 1955 r. zidentyfikowano wywołującego ją patogena. Jest to wirus z rodziny Orthmyxviridae. Zidentyfikowano różne jego typy, które wywołują chorobę o różnym stopniu nasilenia. Epidemia występuje co kilka lat na całym świecie (w Polsce jej nie notowano). Najprawdopodobniej pojawia się na skutek pośredniego lub bezpośredniego kontaktu drobiu domowego z dzikimi ptakami wodnymi. Kiedy choroba wystąpi w stadzie, rozprzestrzenia się szybko. Zakażenie następuje przez kontakt z odchodami chorych ptaków, a także z wydzieliną z ich oczu i nozdrzy. Stwierdzono, że wirusy występują także w żółtku i białku jaja. Z zakażonych jaj nie wylęgają się kurczęta, ale zawartość jaja po stłuczeniu może przyczyniać się do rozszerzenia epidemii. W wypadku dużego zagęszczenia ptaków może występować zakażenie kropelkowe. Ze stada do stada przenosi się nie tylko z chorymi ptakami, ale również poprzez zanieczyszczony sprzęt, środki transportu, itd.
U ludzi zakażenie następuje przez kontakt z chorymi ptakami. Przeniesienie się choroby z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie.

Objawy
**********
Okres wylęgania influenzy trwa od 3 do 7 dni w zależności od szczepu wirusa, gatunku drobiu i jego wieku. Objawy kliniczne choroby są bardzo zróżnicowane. Najczęściej pojawia się ona nagle i wiele ptaków pada bez uprzednich znaków sygnalizujących zakażenie. Czasem można u nich zauważyć brak apetytu, osłabienie, stroszenie piór i gorączkę. Kury początkowo znoszą jaja o bardzo cienkiej skorupie, a w miarę upływu czasu przestają się nieść. Przy przedłużającym się przebiegu choroby ptaki maja obrzękłe grzebienie i korale, oddychają z trudem. Często siedzą lub stoją półprzytomne opierając dzioby o ziemię. Tym objawom może też towarzyszyć biegunka. Śmiertelność choroby wynosi 50-100%.
W tuszkach ptaków, które padły szybko po zarażeniu można zauważyć jedynie niewielkie odwodnienie i słabe przekrwienie mięśni i jelit. Przedłużająca się choroba powoduje wzrastające przekrwienie, głównie na gardle, tchawicy, żołądku i tłuszczu w okolicy serca oraz podskórne obrzmienie na głowie i nogach.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
***********************************

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała zalecenia, które pozwalają zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Zaleca się unikanie kontaktu z ptakami nie zależnie od tego czy są one zdrowe, czy nie.
Osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.
Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi ani przez zwierzęta nawet po przetworzeniu.
Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajdujących się jednak na terenach objętych epidemią po przetworzeniu nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu.
Zdaniem ekspertów rozprzestrzenianiu się epidemii influenzy zapobiegnie masowy ubój ptaków z zarażonych stad i szczepienia pozostałych ptaków szczepionką odpowiadającą międzynarodowym standardom.


Utworzono: 26.08.2005
Redaktor Wanda Mierzecka - CBR, Warszawa
© Centralna Biblioteka Rolnicza, 2005

Czyli juz nawet Google zna temat

Mi na haslo "ptasia grypa" m.in. cos takiego wyskoczylo http://grypa.go.pl/


Wracajac do tematu:

Ptasia grypa ponownie znalazła się w centrum uwagi. W grudniu 2003 r. wyst?piła ona w ogromnym nasileniu w Korei Płd. Od tego czasu rozprzestrzeniła się również w Wietnamie, Japonii, Tajwanie, Tajlandii, Kambodży, Hongkongu, Chinach, Laosie, Pakistanie i Indonezji. W latach 1997-98 oraz w 2003 r. spowodowała ogromne straty w Hongkongu. W marcu 2003 r. w Holandii ubito blisko 20 mln ptaków zapobiegaj?c rozprzestrzenianiu się epidemii.
W sierpniu 2005 r. chorobę tę, w jej najbardziej zakaĄnej formie, wykryto w Rosji. Mimo ubicia blisko 120 tys. ptaków rozprzestrzeniła się ona na 6 okręgów administracyjnych. W tym samym czasie w Kazachstanie z powodu ptasiej grypy ubito 9 tys. ptaków. Natomiast w Mongolii stwierdzono występowanie wirusów influenzy u przelotnych dzikich ptaków. Ptasia grypa w mniej zakaĄnej postaci pojawiła się w kwietniu 2005 r. we Włoszech w Lombardii. Największy niepokój budzi możliwo?ć przenoszenia się tej choroby na ludzi. Choroba ta spowodowała już ?mierć 60 osób.

Gatunki podatne na influenzę ptaków


Influenzę wykryto u brojlerów kurzych, kur niosek, kaczek, a także u sokołów wędrownych (Hongkong). Wiadomo, że może także atakować indyki, gęsi, perliczki, przepiórki i bażanty.

Sposób zakażenia


Influenza drobiu znana jest od 1901 r., ale dopiero w 1955 r. zidentyfikowano wywołuj?cego j? patogena. Jest to wirus z rodziny Orthmyxviridae. Zidentyfikowano różne jego typy, które wywołuj? chorobę o różnym stopniu nasilenia. Epidemia występuje co kilka lat na całym ?wiecie (w Polsce jej nie notowano). Najprawdopodobniej pojawia się na skutek po?redniego lub bezpo?redniego kontaktu drobiu domowego z dzikimi ptakami wodnymi. Kiedy choroba wyst?pi w stadzie, rozprzestrzenia się szybko. Zakażenie następuje przez kontakt z odchodami chorych ptaków, a także z wydzielin? z ich oczu i nozdrzy. Stwierdzono, że wirusy występuj? także w żółtku i białku jaja. Z zakażonych jaj nie wylęgaj? się kurczęta, ale zawarto?ć jaja po stłuczeniu może przyczyniać się do rozszerzenia epidemii. W wypadku dużego zagęszczenia ptaków może występować zakażenie kropelkowe. Ze stada do stada przenosi się nie tylko z chorymi ptakami, ale również poprzez zanieczyszczony sprzęt, ?rodki transportu, itd.
U ludzi zakażenie następuje przez kontakt z chorymi ptakami. Przeniesienie się choroby z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie.

Objawy

Okres wylęgania influenzy trwa od 3 do 7 dni w zależno?ci od szczepu wirusa, gatunku drobiu i jego wieku. Objawy kliniczne choroby s? bardzo zróżnicowane. Najczę?ciej pojawia się ona nagle i wiele ptaków pada bez uprzednich znaków sygnalizuj?cych zakażenie. Czasem można u nich zauważyć brak apetytu, osłabienie, stroszenie piór i gor?czkę. Kury pocz?tkowo znosz? jaja o bardzo cienkiej skorupie, a w miarę upływu czasu przestaj? się nie?ć. Przy przedłużaj?cym się przebiegu choroby ptaki maja obrzękłe grzebienie i korale, oddychaj? z trudem. Często siedz? lub stoj? półprzytomne opieraj?c dzioby o ziemię. Tym objawom może też towarzyszyć biegunka. ?miertelno?ć choroby wynosi 50-100%.
W tuszkach ptaków, które padły szybko po zarażeniu można zauważyć jedynie niewielkie odwodnienie i słabe przekrwienie mię?ni i jelit. Przedłużaj?ca się choroba powoduje wzrastaj?ce przekrwienie, głównie na gardle, tchawicy, żoł?dku i tłuszczu w okolicy serca oraz podskórne obrzmienie na głowie i nogach.

Zalecenia ?wiatowej Organizacji Zdrowia


?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała zalecenia, które pozwalaj? zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Zaleca się unikanie kontaktu z ptakami nie zależnie od tego czy s? one zdrowe, czy nie.
Osoby, które musz? pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroni?ce przed pyłem unosz?cym się ze ?ciółki, a także dbać o higienę.
Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi ani przez zwierzęta nawet po przetworzeniu.
Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajduj?cych się jednak na terenach objętych epidemi? po przetworzeniu nie zagrażaj? zdrowiu ludzkiemu.
Zdaniem ekspertów rozprzestrzenianiu się epidemii influenzy zapobiegnie masowy ubój ptaków z zarażonych stad i szczepienia pozostałych ptaków szczepionk? odpowiadaj?c? międzynarodowym standardom.

info pochodzi ze strony: www.cbr.edu.pl© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom