NBP stopy procent
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr


herodot cene kredytu determinuje stopa procentowa ustanowiona przez NBP badz kurs obcej waluty i tamtejsza podaz pieniadza
roznice w prowizjach bankow sa znacznie mniejsza czescia stawki niz te podstawowe skladniki


To dość łatwo policzyć, ile bak kosztuje kredyt a ile na nim zarabia. Jako rzecznik banku nadawałbyś się, ale akurat ja umiem policzyć ile kosztuje bank ten kredyt, więc liczby proszę.


banki dodatkowo niemoge teraz swobodnie odrzucac wnioskow od niepewnych kredytobiorcow jak i niemogo eksmitowac na bruk
dodatkowo panstwo psuje rynek kredytow ogromna iloscia obigacji ktore sa pewnijsze i bardziej dochodowe i mniej pracochlonne niz kredyty indywidualne


A to włóżmy między bajki, nie jestem w tym temacie aby roztrząsać ogólniki z podręcznika Ekonomii dla studentów pierwszego roku.


JakubBulzacki Napisano 24/12/2008, 12:51
Aktualne oprocentowanie lokat jest bardzo atrakcyjne i będzie stopniowo przez banki obniżane. To już ostatni dzwonek, żeby ulokować swoje oszczędności na lokatę o oprocentowaniu przekraczającym 8 proc. W przyszłym roku, wraz ze spadającymi stopami procentowymi, banki zaczną stopniowo obniżać oprocentowanie depozytów. Warto więc skorzystać z okazji i część środków umieścić na pewny procent. Nie proponowałbym jednak wszystkich swoich oszczędności lokować w banku, bo obligacje mogą dać zarobić o wiele więcej.


Zgadzam się z tą opinią. Jak donosi dzisiejsza „Rzeczpospolita” to ostatni moment na założenie dobrej lokaty. Stopy procentowe najprawdopodobniej zostaną obcięte przez Bank Centralny. Dlatego też niektóre banki i najlepsze fundusze obligacji zaproponują zysk o wielkości 7-9% rocznie. Stopy procentowe NBP będą spadać na skutek spadku dynamiki inwestycji, mniejszej produkcji przemysłowej czy stagnacji w eksporcie.
Możemy pożegnać się w takim razie z lokatami oprocentowanymi na 10% w skali roku.

STOPY PROCENTOWE
W ciągu dwóch ostatnich miesięcy stopy NBP spadły o 1,5 pkt proc., czyli w tempie niespotykanym w historii Rady. Powodem takiego działania jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza - problem inflacji czy nawet słabszego złotego zdaje się mieć dla członków RPP marginalne znaczenie. Dnia 27 lutego 2009 roku w posiedzeniu Rady prezes NBP Sławomir Skrzypek powiedział, że następna projekcja banku centralnego dotycząca wzrosty PKB może być bardzo pesymistyczna. Oznacza to, że wzrost może być nie tylko niższy niż prognozowany w październikowej projekcji ( 2,8 proc. ), ale nawet niższy od szacunków Komisji Europejskiej sprzed tygodnia ( 2 proc .). Gorsze perspektywy powodują, że RPP ostro tnie topy i wierzy, że niższy koszt pieniądza pomoże spowalniającej gospodarce. Ekonomiści są przekonani, że stopy procentowe nadal szybko będą spadać. Dotąd główna stopa procentowa w Polsce nigdy nie była poniżej 4 proc., ale możliwe, że już za miesiąc stawka ta będzie najniższa w historii. Ekonomiści ING Banku oceniają że spadnie w tym roku nawet do 2,75 proc.

Scenariusz pesymistyczny zakłada wiele różnych zagrożeń polityki makroekonomicznej, która powinna prowadzić do wypełnienia warunków członkostwa w UE, a między innymi
1. Wzmożony napływ kapitału spekulacyjnego w rezultacie liberalizacji prawa
2. Wyrost długu NBP (na skutek zbyt kosztownych działań sterylizacyjnych tj. przyjmowanie wysoko oprocentowanych depozytów ludności i podmiotów gospodarczych) .
3. Znaczny wzrost kursu złotego.
4. Pogorszenie wyników handlu zagranicznego, recesja w branżach eksportowych i niebezpieczny wzrost ujemnego salda obrotów bieżących w skutek silnej aprecjacji złotego.
5. Spowolnienie dopływu kapitału długoterminowego z powodu rosnącego ryzyka.
6. Gwałtowny wzrost stopy procentowej.
7. Ucieczka zrażonych wysoką stopą procentową przedsiębiorstw z polskiego rynku finansowego.
8. Odwrócenie kierunku przepływu kapitału.
9. Ucieczka rodzimego kapitału spekulacyjnego.
10. Wzrost kosztów obsługi długów zagranicznych (państwowych i przedsiębiorstw).
11. Spadek kursu złotego.
12. Inflacja, recesja, bezrobocie.

Podstawowe cechy kredytu to:
· Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia,
· Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie,
· Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału.
Kredyt spełnia funkcję:
1. Emisyjną,
2. stymulacyjną,
3. dochodową,
4. restrukturyzacyjną.
Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.
Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego oraz wykorzystaniu czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału).
Funkcja dochodowa realizowana jest bezpośrednio – jeśli stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji oraz pośrednio – gdy kredyt zastosowany w produkcji uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej.
Funkcja restrukturyzacyjna polega głównie na oddziaływaniu na przemiany strukturalne i własnościowe w gospodarce.
Kredytobiorcami mogą być:
· osoby prawne,
· osoby fizyczne,
· podmioty gospodarcze nie mające osobowości prawnej.

Rada Polityki pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. RPP dostała nową projekcję inflacji przygotowaną przez analityków banku centralnego. Projekcja zakłada dalszy spadek wskaźnika wzrostu cen.
W przyszłym roku ma on osiągnąc cel NBP - czyli 2,5 % a tempo wzrostu gospodarczego może przyspieszyc do 1,3 %. Jednocześnie wolniej będzie rósł PKB.
W tym roku możliwa jest stagnacja lub wzrost niewiele ponad zero procent.

herodot cene kredytu determinuje stopa procentowa ustanowiona przez NBP badz kurs obcej waluty i tamtejsza podaz pieniadza
roznice w prowizjach bankow sa znacznie mniejsza czescia stawki niz te podstawowe skladniki
banki dodatkowo niemoge teraz swobodnie odrzucac wnioskow od niepewnych kredytobiorcow jak i niemogo eksmitowac na bruk
dodatkowo panstwo psuje rynek kredytow ogromna iloscia obigacji ktore sa pewnijsze i bardziej dochodowe i mniej pracochlonne niz kredyty indywidualne

Cóś pominąłeś koleżko.

Wysokie stopy = NBP pożycza złotówki na wysoki procent bankom => rośnie oprocentowanie lokat złotówkowych w bankach => różnego rodzaju duże instytucje finansowe (np. fundusze emerytalne...) lokują więcej swoich pieniędzy w te lokaty bo są one dobrze oprocentowane = powstaje dodatkowe źródło popytu na złotego.

Do tego jeszcze dochodzi efekt bańki spekulacyjnej (przychodzą kolejne ciała finasowe, które lokują w złotego spekulując na zwyżkę).

Zasady działania systemu bankowego + prawo popytu i podaży. To niejst nic nadzwyczajnego. W każdym podręczniku to jest.

Witam;

Jak jest z tym kredytem bo wszedzie pisze ze to jest 50% stopy redyskontowej NBP (2,125% ) ale jak pytalem sie w PKO BP to kobieta mowi ze to jest ok 5% bo do tego dochodza oplaty/procent za zabezpiecznie ( weksel ) i inne oplaty manipulacyjne wiec jak to jest ?

a tak poza tym kila linkow nie dziala na stronie (NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA)

Pozdarwiam !

ciężko powiedzieć w ogóle jak dokładnie brzmi to pytanie, bo właśnie tylko tyle:
Co stosuje NBP (chodziło chyba o politykę pieniężną) ???
? Monetarną
? Wpływ na stopę procentową
było napisane w odp. do starych testów...
ale to co sugerujesz - wielce prawdopodobne, że właśnie takie będzie pytanie...


Sorki ale to chyba przegłosował obecny parlament?

Nazgul, czy Ty zawsze musisz przywalić jak łysy grzywką..... Przecież to nie jest ustawa tylko rekomendacja. Organ nadzoru może przedstawić taką rekomendację na pdst prawa bankowego. Sejm tu nic nie uchwalał.

Cytat: "Rekomenduje się, aby bank w przypadku udzielania kredytów w walutach obcych analizował zdolność kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa dla
kredytu walutowego jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego,
a kapitał kredytu jest większy o 20%."

Absurdalność tej rekomendacji jest oczywista. Dlaczego stopa we frankach ma być obarczona tym samym ryzykiem jak stopa procentowa w złotówkach? Wiadomo przecież, ze gospodarka Szwajcarii jest stabilna a gospodarka Polski rozbujana na maksa. Oj fachowcy ze stajni tow. Krzaka, żałość.

Oczywiście to nie przypadek, bo chłopcy wiedzą co robią. Jest nacisk lobby bankowego. Wiadomo, że w PLN można dostać wyższe odsetki czyli przychody od frajerów. Tyle i tylko tyle.

A PO jest przeciwna powołaniu komisja. Oni naprawdę muszą być umaczani. Komisja teraz nawet nie ma prawa badać NBP. Argumenty, że zbadanie postępowania funkcjonariuszy państwowych jest niezgodne z Konstytucją są już tak absurdalne, ze szkoda gadać.

Stopa procentowa to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego to:

* stopa referencyjna
* stopa lombardowa
* stopa depozytowa
* stopa redyskontowa (redyskonto weksli)
* stopy rezerwy obowiązkowej
Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) – to minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku. Operacja ta polega na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Ta stopa wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.

Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.

Stopa redyskontowa (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych).

Stopa rezerw obowiązkowych – miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego (w Polsce jest nim NBP) w celu zabezpieczenia ich wypłacalności (banków komercyjnych). W zależności od tego jaki jest wskaźnik rezerwy obowiązkowej bank centralny decyduje o tym jaka jest podaż pieniądza.

Obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej powinno stworzyć bankom dodatkowe możliwości zwiększenia akcji kredytowej - podała Rada Polityki Pieniężnej w uzasadnieniu środowej decyzji odnośnie stóp procentowych.

RPP pozostawiła w środę główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 3,75 proc., ale obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 3 proc. Rada wyjaśniła, że decyzja ta ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 czerwca 2009 r.

Prezes NBP Sławomir Skrzypek powiedział w środę podczas konferencji prasowej, że podejmując decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej, Rada "oczekuje czegoś w zamian, że banki realnie rozpoczną swoją działalność, zwiększą akcję kredytową".

Z kolei zdaniem Stanisława Nieckarza z RPP, decyzja Rady spowoduje obniżenie kosztów uzyskania gotówki przez banki o 50 gr (na każde pozyskane 100 zł - PAP). "Decyzja ta powinna sprzyjać zahamowaniu wzrostu marż" - powiedział.

RPP napisała w komunikacie, że mimo poprawy niektórych wskaźników koniunktury, ponownie obniżono prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro, będącej głównym partnerem handlowym Polski.

Rada zwróciła uwagę, że na spowolnienie wzrostu wpływa spadek popytu związany z recesją za granicą, obniżanie tempa wzrostu wynagrodzeń i gorsza sytuacja finansowa firm. Wskazała, że koszt kredytu pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, a informacje o rynku pracy potwierdzają dalszy spadek zatrudnienia oraz stopniowe obniżanie dynamiki wynagrodzeń. Przyczynia się to do zmniejszenia presji inflacyjnej.

W kwietniu br. roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce wzrosło do 4 proc., utrzymując się powyżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. oraz górnej granicy odchyleń od celu, określonej na poziomie 3,5 proc.

Zdaniem Rady, "w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie obniży się, choć nadal będzie się kształtować na podwyższonym poziomie", a w średnim okresie recesja w gospodarce światowej będzie ograniczać presję inflacyjną w Polsce.

RPP podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w konstytucji i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.

RPP pozostawiła w środę główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 3,75 proc. Jest do drugi miesiąc z rzędu, w którym nie zmieniono stóp procentowych. Decyzja RPP oznacza, że stopa 7- dniowych interwencji nadal będzie wynosić nie mniej niż 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., redyskontowa 4,00 proc., zaś depozytowa 2,25 proc.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom