ogrody działkowe-poznań
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Plan dla Ławicy uchwalony

Planami przestrzennymi na wschodzie i zachodzie Poznania zajmowali się wczoraj radni. Bez większych problemów zgodzili się na plan zapewniający rozwój lotniska na Ławicy.

Tereny przy lotnisku zarezerwowano m.in. pod hotele, usługi i techniczną obsługę portu. Na części gruntów na wschód o lotniska zachowano ogródki działkowe. Plan zakłada też przebudowę układu drogowego przy lotnisku. Nie uwzględniono w nim jednak postulatów Sekcji Rowerzystów Miejskich, która domagała się przedłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej. Plan dla Ławicy uchwalono tylko w części, dlatego też nie obejmuje on - tak jak pierwotnie - fragmentu północno-zachodniego odcinka III ramy komunikacyjnej. Ten kawałek planu zostanie uchwalony później.

Rajcy zgodzili się wczoraj też, by zakończyć prace nad rozpoczętym dawno i oprotestowanym planem dla Szczepankowa oraz zacząć prace nad nowym planem dla tego samego terenu według nowej ustawy o planowaniu przestrzennym, dzięki której plan można będzie uchwalić w prostszy sposób.

============
Gazeta Wyborcza

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu podsumował miniony rok i uchwalił plany na 2010r.

„[…]W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu prezesów OZ głos w pierwszej kolejności zabrali posłowie na Sejm RP.
Wiesław Szczepański przekazał informacje o planowanej zmianie prawa budowlanego, w ramach której można myśleć o zastosowaniu przepisów abolicyjnych dla działkowców, którzy wybudowali ponadnormatywne altany przed 1995 r. oraz o ewentualnym zrównaniu powierzchni altan w ogrodach miejskich i podmiejskich. Podkreślił jednak, że z całą stanowczością należy walczyć z samowolami budowlanymi i skutecznie egzekwować obowiązujące w tej mierze prawo.[…]

Poseł Stanisław Kalemba […]Poparł też pomysł wyjścia z inicjatywą zmiany zapisów w prawie budowlanym, by unormować istniejący stan rzeczy i wyjść naprzeciw oczekiwaniom działkowców.[…]
Marszałek Błochowiak obiecał pomóc w ustanowieniu właściwej współpracy OZ PZD z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru nad działaniami inspektorów niższego szczebla oraz egzekucji postanowień wydanych przez te organy.

Pełny tekst sprawozdania czytaj: http://ozpzdpoznan.org/akual/podsumowanie_plany.htm

Do
Polskiego Związku Kynologicznego
Św. Marcin
Poznań

Dotyczy – Sznaucera

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem, czy można zapisać do Waszego związku Sznaucera. Nasz kolega z pracy nazywa się właśnie Antoni Sznaucer i z okazji 50-tych urodzin chcielibyśmy zrobić mu niespodziankę i zapisać do jakiejś pożytecznej organizacji.

Nadmieniam, że Antoni nie przyniesie Wam wstydu, nie należał nigdy do PZPRu ani do partii satelitarnych, a jedyną organizacją społeczną, do której należy jest Związek Działkowców, do którego musi należeć każdy, kto ma ogródek.

Antoni nie posiada niestety psa ani innych zwierząt, ale jest żonaty.

Z nadzieją na szybką odpowiedź przesyłam pozdrowienia

Paweł BeKomunikat w/s. zawieszenie postępowania egzekucyjnego
w związku z roszczeniami do terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

„W dniu 11 marca 2010r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie z powództwa Beaty N. przeciwko PZD Okręgowy Zarząd w Poznaniu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego w Poznaniu. Łącznie Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę ok. 1 110 000 zł. […]
Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dotarła do PZD w dniu 6 kwietnia 2010r. Z zawiadomienia komornika wynikało, iż skierował on zawiadomienia o zajęciu kont do 136 banków na teranie całego kraju. […]

Z ustnych informacji uzyskanych u komornika wynika, iż pomimo ściągnięcia już środków z kont PZD, na chwilę złożenia postanowienia o zwieszeniu postępowania Beata N. jeszcze ich nie otrzymała. Dane te zostaną zweryfikowane w najbliższym czasie w oparciu o dokumenty postępowania. […]”.

Pełny tekst Komunikatu czytaj: http://www.pzd.pl/strona.php?894

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obroniona!!!

"16 lipca 2009r. Sejm RP w głosowaniu odrzucił w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez posłów PiS. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów, za odrzuceniem projektu było 275 posłów z PO (z wyjątkiem Lidii Staroń), SLD, PSL, SDPL- Nowej Lewicy, DKP - SD oraz 6 posłów niezrzeszonych.

Za projektem ustawy oprócz posłów PiS ( z wyjątkiem Wojciecha Szczęsnego Zarzyckiego) głosowali posłowie Polska XXI oraz 6 posłów niezrzeszonych (w tym poznańscy posłowie Jacek Tomczak i Jan Filip Libicki).

Wyrażamy radość, że sejmowa większość parlamentarna uznała racje głoszone przez Polski Związek działkowców i ponad 619 tysięcy polskich działkowców, którzy swoimi podpisami stanęli w obronie ustawy o ROD tworzącej dobre warunki do funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.

OZ PZD w Poznaniu"

Źródło: http://ozpzdpoznan.org/html/czolo/ustawa.htm

Apel
ROD im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu do ogrodów działkowych w Polsce
o przeznaczenie środków finansowych zwracanych przez Urzędy Marszałkowskie za wodę z własnych ujęć na cele społeczne.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2009r. podtrzymuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, że zgodnie z ustawą o POD i ROD Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działek w ROD zwolnieni są od podatków i opłat, a tym samym z opłat za korzystanie ze środowiska - czyli z wody z własnych ujęć.
Uwzględniając orzeczenie NSA. Ogrody działkowe będą zwracały się do Urzędów Marszałkowskich o zwrot pobranych kwot.
Proponuję, aby zwrócone przez Urzędy Marszałkowskie pieniądze ogrody działkowe /zarządy/ przeznaczyły na cele społeczne: fundacje, organizowanie tygodniowych wczasów dla najstarszych działkowców w ogrodach posiadających domy działkowca z zapleczem, umorzenie rocznych opłat na rzecz ogrodu najuboższym działkowcom, itp.

Prezes ROD
im. Lotnictwa Polskiego
mgr Henryk Rożek

Źródło: http://www.pzd.pl/pliki/Apel_ROD_Lotnictwa_Polskiego_w_Poznaniu.doc© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom