ogrodzenia drewniane w formie palisady
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

Wspaniała trójca ognistych żywiołów: Bębny, Taniec i Ogień po raz drugi spotkają się w tym samym czasie i jednym miejscu!


Rytm płynie w każdym z nas od urodzenia!
Ta niesamowita impreza odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2006r. w Malborku pod murami największego zamku krzyżackiego.


EtnoFestiwal to połączenie licznych koncertów, warsztatów, prezentacji oraz zlotu miłośników kultury etnicznej.


Będzie się działo!
Głównymi atrakcjami festiwalu będą senegalscy mistrzowie djembe, zespół Mamma Afrika, którzy zagrają koncert i poprowadzą warsztaty bębniarskie oraz koncert Jose Torres?a. Oprócz tego planujemy zaprosić możliwie dużą liczbę producentów bębnów, by poddać je fachowej i obiektywnej recenzji oraz zorganizować dla nich miejsce, gdzie będą mogli prezentować i sprzedawać swoje produkty, czyli Jarmark Etniczny.
Planowane są liczne pokazy i warsztaty bębniarskie, tańca i fireshow. Na terenie Osady Zamczysko jest miejsce na ogromne ognisko, przy którym można będzie grać bez żadnych ograniczeń. Do dyspozycji będą dwie nagłośnione sceny, na których odbędą się koncerty oraz przegląd zespołów etnicznych.

Wejście:
Uczestnictwo w imprezie jest w pełni bezpłatne. Dodatkowo wszystkim posiadaczom bębnów i innych instrumentów, grupom fireshow, tancerzom oraz innym artystom związanym z klimatem etno, zapewniamy darmowe pole namiotowe. Dla pozostałych osób opłata za namiot wynosi 5 zł na dobę. Dla uczestników którzy zarejestrują się przed imprezą przewidziane są specjalne identyfikatory, które uprawnią do pierwszeństwa w udziale w warsztatach gry na bębnach, tańca afrykańskiego i afrokubańskiego i innych zajęciach.

Lokalizacja:
"Osada Zamczysko", to położone na wzgórzu opodal rzeki ?Nogat? przepiękne miejsce, z idealnym widokiem na największy w europie średniowieczny zamek. Całość osady otoczona jest drewnianym ogrodzeniem w formie palisady. Na terenie: sanitariaty, bar, tawerna, zadaszone siedziska, scena z nagłośnieniem, pole namiotowe, miejsce na duże ognisko i wszystko to, co pozwala odpocząć od stresów i trosk codziennego życia.

http://www.forum.djembe.pl/forum36.php

Zapraszamy!

Greckim słowem tłumaczonym w wielu współczesnych przekładach Biblii na ‟krzyżĂ˘Â€Â (w NŚ ‟pal męki”) jest stauròs. W klasycznej grece słowo to oznaczało po prostu pionową belkę, czyli pal. Później zaczęto też nazywać tak pal egzekucyjny z belką poprzeczną. Potwierdza to The Imperial Bible-Dictionary: ‟Greckie słowo tłumaczone na ‚krzyżĂ˘Â€Â™ [stauròs] właściwie oznacza pal, słup lub element palisady, na którym można coś powiesić lub którego można użyć do ogrodzenia terenu. (...) Wygląda na to, że nawet u Rzymian słowo crux (od którego pochodzi nasz krzyż) pierwotnie oznaczało słup” (red. Patrick Fairbairn, Londyn 1874, t. 1, s. 376).

W książce Johna D. Parsonsa The Non-Christian Cross (Niechrześcijański krzyż, Londyn 1896) czytamy: ‟W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża. (...) Nasi nauczyciele wyraźnie wprowadzają nas w błąd, gdy w tłumaczeniu greckich dokumentów kościoła na nasz język ojczysty oddają słowo stauros przez ‚krzyżĂ˘Â€Â™ i gdy to popierają umieszczaniem w naszych słownikach wyjaśnienia, iż stauros znaczy krzyż, nie informując dokładnie, że za czasów apostolskich nie takie było jego podstawowe znaczenie, że takiego znaczenia nie nabrało ono potem jeszcze przez długi czas.

‟Kształt (...) [dwuramiennego krzyża] wywodzi się ze starożytnej Chaldei, gdzie był on symbolem boga Tammuza (kształtem przypominał bowiem mistyczne Tau, inicjał jego imienia), podobnie zresztą jak w innych okolicznych krajach, z Egiptem włącznie. Do połowy III wieku po Chr. kościoły albo już odstąpiły od niektórych nauk wiary chrześcijańskiej, albo je pozmieniały. Chcąc podnieść prestiż odstępczego systemu kościelnego, zaczęto przyjmować do kościołów pogan, którzy się nie odrodzili przez wiarę, i bardzo często pozwalano im zachować pogańskie znaki i symbole. Z tego powodu przyjęto również Tau, czyli T, najczęściej z obniżoną poprzeczką, jako wyobrażenie krzyża Chrystusowego” (W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Londyn 1962, s. 256).

‟Dziwny, choć niekwestionowany jest fakt, że przez całe wieki przed narodzeniem Chrystusa krzyż był używany jako symbol religijny i że również w późniejszym okresie uchodzi on za taki symbol w krajach, do których nie dotarła nauka Kościoła. (...) Znakami w kształcie krzyża jako symbolami bóstw posługiwali się czciciele greckiego Bachusa, tyryjskiego Tammuza, chaldejskiego Bela i nordyckiego Odyna” (G. S. Tyack, The Cross in Ritual, Architecture, and Art, Londyn 1900, s. 1).


3. Krzyż

Świadkowie Jehowy sądzą, że Chrystus umarł na "palu męki", a nie n krzyżu jaki stosują wszystkie Kościoły....

Świadkowie Jehowy różnią sie od wszystkich innych religii tym, że znaja Pismo Święte i jako jedynii odczytuja je zgodnie z prawda.
Bóg daje poznac swoje Słowo jedynie tym, którzy na pierwszym miejscu stawiaja czyste wielbienie.
Cecha charakterystyczną Świadków Jehowy jak religii jest uciekanie od kompromisów z religiami, a przede wszystkim czekaja na wyjaśnienia wszystkich słów Boga poprzez Niego samego.
Poglądy Świadków Jehowy coraz częściej są potwierdzane przez badania najróżniejszych osób.


Kol 2:14
Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża;...

" i wymazał spisany ręcznie dokument przeciwny nam, który się składał z postanowień i który był nam przeciwny, i usunął go z drogi przez przybicie do pala męki"(Kolosan 2:14 PNŚ).


Dz 2:23
Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście....

"tego męża, wydanego według postanowionego zamiaru oraz Bożej znajomości rzeczy przyszłych, przytwierdziliście do pala i zgładziliście ręką czynicieli bezprawia"(Dzieje 2:23 PNŚ)..Łk 9:23
I mówił do wszystkich: Kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój na każdy dzień, i naśladuje mię....


"Potem przemówił do wszystkich: "Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i dzień po dniu bierze swój pal męki, i stale mnie naśladuje"(PNŚ).J 19:19-20
Napisał też Piłat i napis, i postawił nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
A ten napis czytało wiele Żydów; bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus; a było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie....

"Piłat napisał także tytuł i umieścił go na palu męki. Napisane było: "Jezus Nazarejczyk, król Żydów".
Toteż wielu Żydów czytało ten tytuł, ponieważ miejsce, gdzie Jezus zawisł na palu, znajdowało się blisko miasta; a był napisany po hebrajsku, po łacinie, po grecku"(Jana 19:19,20 PNŚ).


Historycznie rzec ujmując prawdą jest, że Jezus niósł tylko JEDNĄ poziomą belkę krzyża, do której przybity został wciągnięty na górę. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z krzyży miały kształt zbliżony do litery T, jednak ze względu na to, że Jezus miał nad swoją głową umieszczoną tablicę. Jest to przez niektóre grupy potwierdzane, przez inne negowane.

Po za ŚJ jednak jednoznacznie historycy twierdzą, iż w I wieku Rzymianie stosowali ten rodzaj kary śmierci. Źródła rzymskie podają wyraźnie słowo: UKRZYŻOWAĆ. A ciężko jest kogoś ukrzyżować na palu, prawda?
CDN...

Greckim słowem tłumaczonym w wielu współczesnych przekładach Biblii na ‟krzyżĂ˘Â€Â (w NŚ ‟pal męki”) jest stauròs. W klasycznej grece słowo to oznaczało po prostu pionową belkę, czyli pal. Później zaczęto też nazywać tak pal egzekucyjny z belką poprzeczną. Potwierdza to The Imperial Bible-Dictionary: ‟Greckie słowo tłumaczone na ‚krzyżĂ˘Â€Â™ [stauròs] właściwie oznacza pal, słup lub element palisady, na którym można coś powiesić lub którego można użyć do ogrodzenia terenu. (...) Wygląda na to, że nawet u Rzymian słowo crux (od którego pochodzi nasz krzyż) pierwotnie oznaczało słup” (red. Patrick Fairbairn, Londyn 1874, t. 1, s. 376).
W jaki sposób stracono Syna Bożego? Warto zaznaczyć, że w Biblii użyto także słowa ksĂ˝lon na określenie narzędzia, którym się posłużono do tego celu. Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny podaje następujące znaczenie tego słowa: ‟drewno, zarówno opałowe, jak budulec, (...) kawał drzewa, belka, kłoda, drąg, (...) kij, pałka, maczuga, (...) krzyż, N[owy] T[estament]; pal, (...) drzewo rosnące” (Warszawa 1962, t. 3, ss. 231, 232). W Dziejach 5:30 i 10:39, gdzie występuje to greckie słowo, Bg, Bw, BT, Dąbrowski i Brandstaetter tłumaczą je na ‟drzewo” (por. tłumaczenie Gal. 3:13; Powt. Pr. 21:22, 23).
W książce Johna D. Parsonsa The Non-Christian Cross (Niechrześcijański krzyż, Londyn 1896) czytamy: ‟W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża. (...) Nasi nauczyciele wyraźnie wprowadzają nas w błąd, gdy w tłumaczeniu greckich dokumentów kościoła na nasz język ojczysty oddają słowo stauros przez ‚krzyżĂ˘Â€Â™ i gdy to popierają umieszczaniem w naszych słownikach wyjaśnienia, iż stauros znaczy krzyż, nie informując dokładnie, że za czasów apostolskich nie takie było jego podstawowe znaczenie, że takiego znaczenia nie nabrało ono potem jeszcze przez długi czas, a jeśli w ogóle do tego doszło, to tylko dlatego, iż pomimo braku przekonywających dowodów z jakiegoś względu zakładano, że ten jeden stauros, na którym stracono Jezusa, miał taki szczególny kształt” (ss. 23, 24; zob. też The Companion Bible, Thetford, Anglia 1974, dodatek 162).
A zatem dowody przemawiają za tym, że Jezus poniósł śmierć na palu, a nie na tradycyjnym krzyżu.© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom