Szkoła tańca Wesoła
podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr

W dniach 26-27 maja w Rudnikach odbędzie się festyn integracyjny połączony z cykliczną imprezą sportową "Rudnicka Pętla". Rozpoczęcie w sobotę o godz. 15. W programie szereg konkurencji sportowych, występy młodzieży ze szkół w Rudnikach oraz Radłowie, występy lokalnych zespołów folklorystycznych, a wieczorem zabawa przy muzyce grupy THE SUNYO BAND z Radłowa. W niedzielę od godz. 15 "Rudnicka Pętla", późnym popołudniem występ bandu RU-RA (standardy jazzowe), a wieczorem zabawa taneczna z grupą Dwa+2 & DJ Alek z Praszki. Organizatorzy zapewniają obficie zaopatrzone stanowiska gastronomiczne oraz bufety. Dla dzieci przewidziano także szereg atrakcji m.in. wesołe miasteczko. W razie niepogody przygotowano ogromny namiot w którym oprócz stolików wygospodarowano także kawałek "parkietu" do tańca. Nagłośnienie oraz oświetlenie całości imprezy (sobota-niedziela) zapewnia grupa Dwa+2 z Praszki.

Richie napisał/a:
Cóż, niektórzy nazywają taniec: "niewinną grą wstępną" (to tak apropo zaczerwienienia )

to jak katia, pykamy trójkąta?

w sensie figurę geomtryczną o trzech niewspółliniowych wierzchołkach? Czy instrument muzyczny, perkusyjny z grupy idiofonów?

też nie jestem fanem tańczenia tylko i wyłącznie dlatego że to jest modne ale na tyle na ile zdążyłem potańczyć to wiem że tańczenie naprawdę mniej wyuczonymi krokami wymaga nie tylko wieluuu godziń ćwiczeń ale i niemałego talentu oraz wyczucia rytmu - jeżeli jednak znajdzie się para, która dopiero się uczy to moim zdaniem, nawet pomimo pierwszej sztywności i schematyczności, chwała i szacunek im za samo próbowanie

Ja osobiście nawet nie spotkałam ludzi, którzy tańczą tylko dlatego, że jest to modne. Owszem, otwieranie szkół tańca jest modne. Przez te wszystkie wesole tańczenia z gwiazdami na tefałenach na kursy tańca jest zdecydowanie większy popyt. Ale faktem jest, że jeśli ktoś nie lubi tańczyć, to tego nie robi, bo taniec [jako taki wyćwiczony i już z opanowanymi ruchami] jest dla ludzi, którzy to naprawdę czują. Długo mogłabym o tym pisać...ja to czujęPierwsze w Polsce studia wyższe na kierunku Taniec. Międzynarodowa kadra naukowo-dydaktyczna specjalistów z Polski,Belgii,Ukrainy i Czech. Studenci będą odbywać praktyki m.in.w Kieleckim Teatrze Tańca.

Po ukończeniu studiów na kierunku Taniec będziesz przygotowany do:
1.pracy artystycznej i twórczej w dziedzinie tańca w różnych placówkach teatralnych, estradowych, baletu, teatrach muzycznych;
2.pracy dydaktycznej, redakcyjnej i publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu;
3.podjęcia własnej działalności gospodarczej (np. szkoły tańca itp.).

Uzyskasz także kwalifikacje pedagogiczne do nauczania tańca w różnych placówkach oświatowych na różnych szczeblach edukacji i wychowania.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów będziesz przygotowany do pracy w:
1.szeroko rozumianym ruchu amatorskim,
2.w przedszkolach,
3.szkołach podstawowych,
4.gimnazjach, a także różnego rodzaju instytucjach kultury, również o profilu zawodowym, które nie wymagają ukończenia studiów magisterskich,
5.animacji kultury tanecznej w społeczeństwie,
6.dalszej edukacji na studiach II stopnia.

Informacja dla kandydatów na studia na kierunku Taniec

Trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Opłaty za studia:
opłata rekrutacyjna - 85 PLN i jednorazowe wpisowe - 415 PLN płatne w łącznej kwocie 500 PLN w chwili składania dokumentów,
czesne roczne płatne w 12 ratach do 1 dnia każdego miesiąca w okresie od października 2006 roku do września 2007 roku:
forma studiów
czesne

stacjonarne
5760 PLN

niestacjonarne
4680 PLN

W toku rekrutacji kandydaci składają następujące dokumenty:
1.świadectwo dojrzałości,
2.kwestionariusz (ankieta i umowa o studiowanie),
3.3 zdjęcia,
4.zaświadczenie lekarskie,
5.wypis z dowodu osobistego,
d6.owód opłaty jednorazowego wpisowego i opłaty rekrutacyjnej w łącznej kwocie 500 PLN,
7.wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia (kursy, szkolenia, dyplomy laureata konkursów, mistrzostw tańca na szczeblu krajowym i międzynarodowym; wykonywanie zawodu tancerza przez okres co najmniej ? roku; pracę w zawodowych zespołach, grupach tanecznych itp.).

Warunki przyjęć na I rok studiów:
1.na studia przyjmowani są kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości,
2.w przypadku studiów stacjonarnych warunkiem przyjęcia jest egzamin praktyczny (sprawność fizyczna, zdrowie, umuzykalnienie, badanie słuchu, poczucia rytmu itp.); z egzaminu praktycznego są zwolnieni kandydaci, którzy posiadają potwierdzenie pracy/dokonań, o których mowa powyżej,
3.na studia niestacjonarne będą przyjmowani kandydaci, którzy udokumentują wykonywanie (przez co najmniej ? roku) zawodu tancerza w różnych zespołach, placówkach, teatrach lub są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów tanecznych.

Rekrutacja trwać będzie do 30.09.2006r. Egzaminy praktyczne zostaną przeprowadzone w pierwszym tygodniu października.

Wobec faktu, że Rząd RP zapowiada dotację dla uczelni niepublicznych, dla studentów studiów stacjonarnych w wysokości 1/3 kosztów czesnego, opłata za te studia (dzienne) może od 1 styczna 2007 roku wynosić tylko 320 PLN miesięcznie.

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
25-353 Kielce, ul. Wesoła 52, tel. 041 344 60 16


to już za późno, ale może ktoś z Was się zgłosił lub będzie miał ochotę w przyszłym roku

info ze strony : http://www.wsu.kielce.pl/kierunki/taniec.htm

pozdrawiam
m.

Zajęcia artystyczne w Centrum Kultury Agora - zapisy
7. września 2008 r. niedziela - 2. października 2008 r. czwartek

Centrum Kultury Agora zaprasza dzieci i młodzież na powakacyjne zajęcia:
PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

zajęcia taneczno-wokalne: od 16 września
• grupa rytmiczna PSZCZÓŁKI 4-5 lat, raz w tyg. 45 min. (środa, godz. 16.15-17.00) 35zł/mies.

• zespół wokalno-taneczny MAŁA PRZYGODA 6-8 lat, raz w tyg. 45 min. (środy, godz. 17.15-18.00) 35zł/mies.

• zespół taneczny PRZYGODA 9-11 lat, 2 razy w tyg. po 45 min. (wtorki, czwartki, godz. 16.00-16.45) 40zł/mies

• zespół tańca nowoczesnego FLEKS 12- 16 lat, 2 razy w tyg. po 60 min. (wtorki, czwartki, godz. 17.00-18.00) 40zł/mies.
instruktor – Irena Łukaszewicz

• taniec irlandzki
– grupa młodsza ( dzieci 5-10 lat) raz w tyg. 45 min. 60zł/mies(środy, godz. 18.00-18.45),
- grupa starsza (młodzież) raz w tyg. 60 min. (środy, godz.19.00-20.00) 50 zł/mies.
instruktor – Atena Smolińska-Sell

zajęcia wokalne:
• indywidualne lekcje śpiewu solowego - młodzież, raz w tyg. 45 min., poniedziałki, wtorki 150zł/mies.

• lekcje śpiewu kameralnego – dzieci w wieku 6-13 lat, w grupach 4-os., raz w tyg. 45 min., poniedziałki, wtorki 100zł/mies

• lekcje kształcenia słuchu - dla dzieci chcących zdawać do szkoły muzycznej, w grupach 5-os., raz w tyg. 45 min., poniedziałki, wtorki instruktor – Elżbieta Małgorzata Mach
spotkanie organizacyjne: 15 września, godz. 17.00, 100zł/mies.

• zespół wokalny WESOŁE NUTKI 9-12 lat 30zł/mies

• STUDIO PIOSENKI - zajęcia indywidualne 30zł/mies.
instruktor - Milena Wesołowska
spotkanie organizacyjne: 10 i 15 września, godz. 15.00-17.00

zajęcia muzyczne:
• indywidualne lekcje gry na pianinie – od 6 lat, raz w tyg. 45 min., poniedziałki, wtorki; 150zł/mies.

• indywidualne lekcje gry na skrzypcach – od 6 lat, raz w tyg. 45 min., poniedziałki, wtorki; 150zł/mies. instruktor – Elżbieta Małgorzata Mach
spotkanie organizacyjne: 15 września, godz. 17.00

• indywidualne lekcje gry na gitarze - od 7 lat, raz w tyg. 45 min., środy, 110zł/mies.
instruktor – Rafał Zieliński spotkanie organizacyjne: 15 września, godz. 17.00

• indywidualne lekcje gry na perkusji – od 5 lat, raz w tyg. 45 min., poniedziałek-piątek, 100zł/mies., do 8-lat- zniżka 50zł/mies.
instruktor – Dariusz Schleicher
spotkanie organizacyjne: 1 września, godz.14.00-17.00

zajęcia teatralne: od 15 września
• Teatrzyk MLECZAKI 5-8 lat , raz w tyg. 60 min. (poniedziałki, godz. 16.15-17.00) 30zł/mies.

• Teatr TWORZYWO 9 - 13 lat , raz w tyg. 80 min. (piątki, godz. 16.00-17.20) 30zł/mies.

• Teatr METAMORFOZA 14- 18 lat, raz w tyg. 100 min. (poniedziałki, godz. 17.00-18.40) 35zł/mies.
instruktor – Beata Gonia-Łozowska

zajęcia plastyczne: od 16 września
• pracownia MALARSTWA 6-8 lat, raz w tyg.60 min. 40zł/mies.
(środy, I gr. godz. 16.00-17.00, II gr. 17.30-18.30)

• pracownia CERAMIKI 9-11 lat, raz w tyg. 90 min. (czwartki, godz. 17.00-18.30) 40zł/mies.

• pracownia RYSUNKU I RZEŹBY 12- 16 lat, raz w tyg. 90 min. (wtorki, godz. 16.15-17.45) 40zł/mies.

• Akademia Sztuki dla Najmłodszych 4-5 lat wraz z opiekunami, raz w tyg. 45 min. (piątki, godz. 11.00-12.00) 5zł/mies.
instruktor – Jadwiga Całka

Przyjęcie na wybrane zajęcia oraz uczestnictwo w nich uzależnione są od podpisania i zaakceptowania warunków udziału w danych zajęciach, zawartych w DEKLARACJI UCZESTNICTWA (przekazanych opiekunom na pierwszych zajęciach). Wypełnione deklaracje należy złożyć instruktorom.

Centrum Kultury AGORA
Adres:
* pl.Piłsudskiego 2 ,51-152 Wrocław
Kontakt:
* tel: tel. 0 71 325 14 83
* www.ckagora.pl
* email: dz.programowy@ckagora.pl , sekretariat@ckagora.pl© podbudowy drogowe, chudy beton, budowa dróg, stabilizacja gr design by e-nordstrom